Bestilling

Levering

Kontakt

Købsbetingelser


Købsbetingelser

Vores købs- og leverancevilkår for frugtabonnementer


Vi vil, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvilke vilkår og forudsætninger, der gælder, når man handler med os. Normalt indgår vi derfor en aftale med vores kunder. Er intet andet aftalt gælder følgende købs- og leverancevilkår:

Leverance

Frugtkurvene leveres på den aftalte ugedag mellem kl. 07.00 -16.00. Fruktbudet leverer alle hverdage mandag til fredag året rundt. Gebyr ifølge gældende fragtprisliste for specificeret leveringstidspunkt.

Kunden har ansvar for, at lokalerne og tilhørende områder er tilgængelig for modtagelse af leverance. Hvis leverancen ikke kan ske på det aftalte leverancetidspunkt eller på det angivne sted, kan Fruktbudet aflevere frugtkurvene i Kundens reception alternativt i Kundens varemodtagelse.
Kvalitetsgaranti og reklamation
Fruktbudet garanterer, at den frugt, som leveres, er af bedste kvalitet. Mener den ansvarlige bestiller ikke, at leverancen opfylder kvalitetskravene, skal reklamation foretages senest dagen efter modtaget leverance. Ved sådanne reklamationer påhviler det Fruktbudet samme dag eller senest næste leverancedag (ved weekend og søgnehelligdage) omkostningsfrit at levere ny frugt af bedste kvalitet til kunden.

Leveranceophold
Ansvarlig bestiller hos kunden har mulighed for at få pause i levering. Pausen skal være sammenhængende og må ikke overstige to måneder. Ansvarlig bestiller skal senest 10 dage før ønsket pause i levering meddele Fruktbudet dette skriftligt. OBS! Det er ikke muligt at få pause i levering under opsigelsesperioden.

Priser
Samtlige priser for Frugtabonnementet inkluderer fri levering til Kundens varemodtagelse og er eksklusive moms. I abonnementet indgår også lån af kurv. Af såvel økonomiske som miljømæssige årsager tilstræber vi et retursystem af vores kurve. Returneres den tomme kurv ikke, debiteres en udgift på 30-60 kr. Samtlige priser indeksjusteres årligt.
Opsigelse
Er intet andet aftalt gælder følgende opsigelsesperioder:

• 1-5 kurve pr. ugen: 1 måned

• 6-10 kurve pr. ugen: 2 måneder

• 11- kurve pr. ugen: 3 måneder

Opsigelse skal ske skriftligt enten via e-mail, fax eller brevpost. Opsigelses-perioden regnes fra den dato, opsigelsen modtages.Betalingsvilkår
Kunden faktureres bagud med 14 dage kredit. Ved skriftlig betalings- påmindelse debiteres lovreguleret afgift. Efter forfaldsdagen debiteres morarente med referencerente plus et tillæg på 8 %